Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου

Μέλη

Πρόεδρος

Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι ο κος Παντερής Αντρέας

Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι η κα Βογιατζή Μαρίνα – Δέσποινα

Τα μέλη του Δ.Σ. της Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι οι:

 1. Λέλεκα Δέσποινα, Διευθύντρια του Γυμνασίου Τυλίσου, με αναπληρώτρια της την Αθανασοπούλου Χαρίκλεια, Διευθύντρια Γυμνασίου Γαζίου.
 2. Μεσσαριτάκη Άννα , Διευθύντρια Ημερήσιου Γυμνασίου Κρουσώνα, με αναπληρώτρια της την Κατσά Χριστίνα, Διευθύντρια Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Κρουσώνα.
 3. Καλαιτζάκης Γεώργιος, μαθητής , ως εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας του Γενικού Λυκείου Γαζίου, με αναπληρωτή του τον Βολονάκη Κωνσταντίνο, μαθητή του Γενικού Λυκείου Γαζίου.
 4. Ρουσάκη Ελευθερία, Προέδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Γαζίου, με αναπληρωτή του τον Γιαννόπουλο Ανδρέα, Προέδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Γαζίου.
 5. Βογιατζή Μαρίνα – Δέσποινα, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρώτρια αυτής την Λυρώνη Χρύσα, Δημοτική Σύμβουλο.
 6. Περυσινάκης Γρηγόρης, Δημοτικός Σύμβουλος , με αναπληρωτή αυτού τον Φασουλάκη Γρηγόρη, Δημοτικό Σύμβουλο.
 7. Μακριδάκης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος , με αναπληρωτή αυτού τον Κοτσιφό Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο (υποδείχτηκαν από την παράταξη της μειοψηφίας).
 8. Κουκιαδάκη Όλγα, Δημότισσα , με αναπληρώτρια αυτής την Τσαγκαράκη Αικατερίνη, Δημότισσα (υποδείχτηκαν από την παράταξη της μειοψηφίας).
 9. Παντερής Ανδρέας, δημότης με ειδικές γνώσεις σχετικά με το σκοπό του νομικού προσώπου, με αναπληρωτή αυτού τον Φαραζάκη Ηρακλή, δημότη.
 10. Φασουλάκη Ζαχαρένια, δημότισσα, με αναπληρώτρια αυτής την Λεβεντάκη Ελένη, δημότισσα.
 11. Λεβέντη Αργυρώ, δημότισσα, με αναπληρωτή αυτής αυτής τον Παντερή Γεώργιο, δημότη.
 12. Τσιγαρίδας Λάμπρος, δημότης , με ειδικές γνώσεις σχετικά με το σκοπό του νομικού προσώπου με αναπληρώτρια αυτού την Λιάτσου Ευφροσύνη,  δημότισσα.
 13. Ροδουσάκης Ιωάννης δημότης , με αναπληρωτή αυτού τον Ζαχαράκη Φραγκίσκο, δημότη.

Σύνθεση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Με την 58/2024 (ΑΔΑ: ΨΡΝ1ΩΛΣ-4ΡΞ) εγκρίθηκε: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Μαλεβιζίου με την επωνυμία «Β’ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 13/μελές διοικητικό συμβούλιο (ΦΕΚ τεύχος Β’ 1603/27.04.2020), αποτελούμενο από:

 • 2 (δύο) διευθυντές/ντριες,  εκ των πέντε αρχαιότερων, των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου, με τους αναπληρωτές τους.
 • 1 (ένα/μία) εκπρόσωπο συλλόγων γονέων με τον αναπληρωτή του/της, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • 1 (ένα/μία) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων με τον αναπληρωτή του/της, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • 9 (εννέα) μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Μέλη είναι ο Δήμαρχος, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογη με το σκοπό του νομικού προσώπου.

Από τα παραπάνω μέλη 9 (εννέα) μέλη :

Α) Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. (άρθρο 240 παρ.1 ν.3463 / 06)

Β) Τρία (3) εκ των μελών , πρέπει να είναι γυναίκες (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000)

 Θητεία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και λήγει αυτοδίκαια την 29 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28, του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ. Α’/6.10.2023).

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Με απόφαση των οικείων σχολικών επιτροπών, σε Δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, λειτουργεί για κάθε σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.

Attachments

Top