Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου

Μέλη

Πρόεδρος

Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι ο κος Παντερής Αντρέας

Τα μέλη του Δ.Σ. της Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής είναι οι:

 1. Χναράκης Αντώνιος, με αναπληρώτρια του την Βασιλάκη Μαρία.
 2. Ζαχαριουδάκης Αντώνιος, με αναπληρωτή του τον Μαστρογιωργάκη Χαράλαμπο.
 3. Βεϊσάκη Ελένη ως εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, με αναπληρωτή της τον Ασημακόπουλο Δημήτριο.
 4. Καλογεράκης Γεώργιος, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, με αναπληρωτή του τον Σπανό Γεώργιο.
 5. Κουτσογιάννης Χαράλαμπος , με αναπληρωτή του τον Φασουλάκη Γρηγόρη.
 6. Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ, με αναπληρωτή του τον Περισυνάκη Γρηγόρη.
 7. Παντερής Αντρέας , με αναπληρωτή του τον Παρασύρη Ευάγγελο.
 8. Λεβεντάκη Ελένη, με αναπληρώτρια της την Σουλαδάκη Σοφία.
 9. Λεβέντη Αργυρώ, με αναπληρωτή της τον Παντερή Γεώργιο.
 10. Τσαντιράκη Ευαγγελία , με αναπληρώτρια του την Τζεδάκη Ευαγγελία.
 11. Μπέρκη Αθηνά, με αναπληρώτρια του την Κουσκουλή Γαρυφαλιά.
 12. Κωστάκης Ιωάννης, με αναπληρωτή του την Γιδαροπούλου Βασούλα.
 13. Τζουλιαδάκη Αναστασία, με αναπληρώτρια της την Σαχλαμπανάκη Ελένη.

Σύνθεση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Με την 326/2019 (ΑΔΑ: 60ΟΨΩΛΣ-Ξ7Ταπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Β’ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 13/μελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:

 • 2 (δύο) διευθυντές εκ των πέντε αρχαιότερων, των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου, με τους αναπληρωτές τους.
 • 1 (ένα/μία) εκπρόσωπο συλλόγων γονέων με τον αναπληρωτή του/της, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • 1 (ένα/μία) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων με τον αναπληρωτή του/της, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • 9 (εννέα) μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Μέλη είναι ο Δήμαρχος, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογη με το σκοπό του νομικού προσώπου.

 Θητεία

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, ορίζεται σε δύο χρόνια και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Δ.Σ.

Top